Dating on earth konusu

Bu çalışmada, Eskipazar-Karabük bölgesindeki Akkaya jeotermal sahasına ait sırt tipi ve damar travertenlerin mineralojik, petrografik, jeokimyasal (NTE Y) ve izotopik (230Th/238U, 18O/16O, 13C/12C ve 87Sr/86Sr) özellikleri ayrıca sırt...more Bu çalışmada, Eskipazar-Karabük bölgesindeki Akkaya jeotermal sahasına ait sırt tipi ve damar travertenlerin mineralojik, petrografik, jeokimyasal (NTE Y) ve izotopik (230Th/238U, 18O/16O, 13C/12C ve 87Sr/86Sr) özellikleri ayrıca sırt tipi travertene ait sıcak su havuzlarından alınan gaz örneklerinin izotopik (3He/4He, 38Ar/36Ar ve 40Ar/36Ar) bileşimleri incelenmiştir.moreÖZ Travertenler U-Th serisi yöntemi ile yaşlandırılabilmeleri, kalsitin yapısındaki Ca'un yerini Sr aldığı için 87 Sr/ 86 Sr analizlerine olanak tanımaları ve ayrıca δ 13 C-δ 18 O izotop oranları ve nadir toprak element analizlerine uygun olmaları nedeniyle, tektonik ve paleoklimatolojik amaç-lı çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Bu çalışmada, oldukça hareketli bir tektonik rejimin hüküm sürdüğü Türkiye'deki aktif fay sistemlerinin yaşı ile kırıklar boyunca dolaşan hipojenik çözeltilerin kaynak bölgelerinin ortaya çıkarılmasına yönelik devam eden projenin ilk sonuçları sunulmuştur.

The studied samples were collected from travertines and associated hydrothermal veins and also calcite slickened fibers occurring on fault planes.

It has been observed that the rare earth element yttrium (REE Y) composition of the fissure-ridge and vein travertines are about 104 to 105-fold and 103 to 104-fold lower than PAAS.

U-Th ages of the fissure-ridge and vein travertines range from 0.85 to 29.9 ka and 1.7 to 92.8 ka, respectively.

Bolu, Pamukkale, Eskipazar ve Reşadiye bölgelerindeki traverten çökellerinin yaşları ise 1 ila ∼50 bin yıl (kyr) arasında ölçülmüştür.

δ 13 C izotop değerleri, travertenler için 5-8‰ (VPDB) olup fay kalsitlerinde ise-10‰ (VPDB) civarındadır.

Leave a Reply